ACCA Accelerate Programme

Študijné programy Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom stupni štúdia a v inžinierskom stupni štúdia získali oficiálnu akreditáciu asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ako „ACCA Listed Programmes“ v rámci projektu ACCA Accelerate Programme. Akreditácia predstavuje pre študentov študijných programov Financie, bankovníctvo a investovanie mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA.

Dňa 9. apríla 2019 v posluchárni P2 (nová budova) pán David Kopecký – Business Relationship Manager – Learning – manažér ACCA pre ČR, SR a Maďarsko predstavil ACCA Accelerate Programme pre študentov a zamestnancov našej fakulty. Video záznam nájdete na Youtube.

Akreditované študijné programy získali výnimku zo skúšok z kategórie FUNDAMENTALS – KNOWLEDGE (AB + MA + FA).

 

Kvalifikácia ACCA zahŕňa nasledujúce skúšky:

FUNDAMENTALS – KNOWLEDGE

  • Accountant in Business (AB)
  • Management Accounting (MA)
  • Financial Accounting (FA)

FUNDAMENTALS – SKILLS

  • Corporate and Business Law (LW)
  • Performance Management (PM)
  • Taxation (TX)
  • Financial Reporting (FR)
  • Audit and Assurance (AA)
  • Financial Management (FM)

 

Študenti študijných programov FBI na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia majú vďaka zapojeniu do ACCA Accelerate Programme možnosť realizovať jednotlivé skúšky kategórie FUNDAMENTALS – SKILLS za výrazne zvýhodnených finančných podmienok. Výšku poplatkov nájdete v prílohách nižšie.

Doplňujúce informácie a materiály nájdete na tomto webe. Aktuálne informácie o komunite ACCA na Slovensku a v Českej republike nájdete na webe www.kariera-finance.cz alebo na ich facebookovom profile.

 

Kontakt

Katedra financií a účtovníctva
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
=================================
Ing. Michal Mešťan
Tel. č.: +421 914 275 007
mail: michal.mestan@umb.sk

 

Exemptions certificate.pdf (6. 5. 2019 18:36:08)
Exemptions outcome letter.pdf (6. 5. 2019 18:36:03)
New terminology for exams.pdf (6. 5. 2019 18:35:56)
Framework (students EM 1 - BC).pdf (6. 5. 2019 18:35:46)
Accelerate (EM 2 - ING).pdf (6. 5. 2019 18:35:40)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ