2019 Konferencia CR v konkurenčnom prostredí

Katedra cestovného ruchu pri príležitosti svojho 55. výročia vzniku organizuje dňa 7. novembra 2019 v Historickej radnici mesta Banská Bystrica konferenciu Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí.

Keynote speaker:

prof. Dr. Haralad Pechlaner, Prezident AIEST

What happens after the age of tourism? The future of travelling

 

Ďalší prednášajúci:

prof. Ing. Jana Kučerová, PhD., Ekonomická fakulta UMB

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu

 

Ing. Iveta Niňajová, PhD., Strategy advisor and project manager

Riadenie cestovného ruchu z úrovne kraja

 

Ing. Richard Štaffen, Sales director ZľavaDňa

Čo priniesol prvý rok využívania rekreačných poukazov?

 

Ing. Tibor Bajaník, riaditeľ CK FIFO

Budúcnosť cestovných kancelárií v turbulentných časoch

 

Ing. Adrián Švec, Hospitality manažér ARKON, a.s.

Štúdium cestovného ruchu a uplatnenie v prax

 

Ing. Rudolf Križan, člen predstavenstva Best Hotel Properties, a.s.

Manažment hotelov v konkurenčnom prostredí

 

Ing. Tomáš Sokologorský, General manager Hotel The Grand Vígľaš ****

CR v konkurencnom prostredi_program konferencie.pdf (5. 11. 2019 13:21:36)
Tourism in a competitive environment_conference program.pdf (5. 11. 2019 13:21:27)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš