staze Portugalsko

detailnejšia ponuka stáží v Portugalsku sa nachádza na letákoch v prílohách

kontakt:

Placement in Portugal

+351 933 270 222  

https://placementinportugal.com  

Skype: placement-in-portugal

Travessa da Cara, 18

 

PT3.png (6. 11. 2019 11:38:53)
PT2.jpg (6. 11. 2019 11:38:44)
PT1.jpg (6. 11. 2019 11:38:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 6. 11. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana