Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Akreditované študijné programy


Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2022/2023:

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

130

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu 

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

80

Ekonomika verejného sektora

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

40

Financie, bankovníctvo a investovanie 

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

90

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

30

Podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 40

Spolu Ing. denné

410

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

externá

Ing.

3

Banská Bystrica

40

Podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 30

Spolu Ing. externé

70

Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

 

Prihláška na inžinierske štúdium

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal