2019 Hotel Dixon ****, Banská Bystrica

Dňa 11. 11. 2019 sa naši študenti bakalárskeho štúdia, absolvujúci predmet Hotelierstvo, zúčastnili exkurzie v Hoteli Dixon **** v Banskej Bystrici.

V úvode exkurzie privítal študentov v kongresovej sále pán generálny riaditeľ hotela a pani obchodná riaditeľka. Spoločne študentom predstavili hotel. Priblížili jeho históriu, súčasnú ponuku služieb i zámery do budúcnosti. Študentom i Katedre cestovného ruchu ponúkli možnosti spolupráce. Následne študentov sprevádzali pri prehliadke priestorov hotelovej haly, recepcie, hotelových izieb, ale aj wellness centra a bowlingovej haly.

Účastníci exkurzie ďakujú vedeniu Hotela Dixon za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

Ing. Tomáš Makovník, PhD.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš