Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

ŠVA 2023

 

Milé študentky, milí študenti,

aj v tomto akademickom roku sa uskutoční tradičná študentská vedecká konferencia/aktivita (ŠVA), kde máte možnosť prezentovať výsledky tvorivej činnosti. Členovia Katedry ekonómie vám ponúkajú na výber viacero tém, ktoré môžete pod ich vedením spracovávať jednotlivo, alebo viacerí v sekcii spoločenských vied. V prípade, ak by ste mali záujem zúčastniť sa ŠVA v tomto akademickom roku s témou, ktorá je vypísaná členmi Katedry, neváhajte napísať e-mail konkrétnemu navrhovateľovi témy, aby ste si dohodli podrobnosti spolupráce. Ak by ste mali záujem riešiť vlastnú tému, aj v tomto prípade môžete osloviť niektorého z členov Katedry, aby ste svoj návrh prediskutovali.

Prihlásenie sa na ŠVA 2022 formou on-line formulára je najneskôr do: 13. 02. 2023

Ďalšie podrobnosti spojené s touto tradičnou študentskou konferenciou môžete nájsť na stránkach EF UMB. 

V prípade akýchkoľvek otázok a podrobností sekcie spoločenských vied za Katedru ekonómie napíšte e-mail (tajomníkovi sekcie): jan.kollar@umb.sk

Budeme sa tešiť na spoluprácu.

 

Témy študentskej vedeckej aktivity 2023 Spoločenské vedy.pdf (13. 1. 2023 12:12:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján