Naši absolventi

Dňa 22.08.2019 sa na pôde našej fakulty konali prvé obhajoby dizertačných prác študentov 3. ročníka doktorandského štúdia v novom študijnom programe Financie. Doktorandi Ing. Michal Mešťan, Mgr. Viacheslav Natorin a Ing. Kamil Ščerba pred komisiami zloženými z docentov a profesorov našej fakulty, ako aj ďalších slovenských a českých fakúlt obhájili svoje dizertačné práce a bol im pridelený titul Philosophiae Doctor (PhD).

 

Témy záverečných prác prvých absolventov:

Ing. Michal Mešťan, PhD. (školiteľ: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.) – Riadenie osobných financií prostredníctvom individuálnej správy aktív a pasív

Mgr. Viacheslav Natorin, PhD. (školiteľ: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.) – Súčasnosť a perspektívy islamského bankovníctva

Ing. Kamil Ščerba, PhD. (školiteľ: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.) – Prístupy k nelegálnym a legálnym daňovým únikom a politiky na zníženie daňových únikov

 

Zároveň v roku 2019 udelila Slovenská komora daňových poradcov trinástim študentom ekonomických a právnických fakúlt vysokých škôl na Slovensku ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2019 a nás teší, že medzi ocenenými prácami boli aj 2  dizertačné práce  našich prvých absolventov študijného programu  Financie - Ing. Kamila Ščerbu, PhD. a Mgr. Viacheslava Natorina, PhD.

 

Srdečne blahoželáme!


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ