2019 Rozlúčkový večierok

Študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch zorganizovali pri príležitosti zavŕšenia svojho štúdia                                                         na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2019 - 2020 rozlúčkový večierok.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš