2020 Iberostar Hotels & Resorts

Zástupkyne spoločnosti Iberostar Hotels & Resorts prezentovali dňa 11. 02. 2020                                                                                                študentom odboru Cestovný ruch možnosti stáží, praxí i práce.

Prezentáciu spoločnosti Iberostar nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš