Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2020

15. 12. 2020František Štulajter: Ako vyzerá deň risk manažéra v praxi
10. 12. 2020Virtuálna návšteva DEVCO Infopoint
10. 12. 2020Nastavenie súčasnej scientometrie oslabuje spoločenské a humanitné vedy (online seminár SOeVA)
8. 12. 2020Jana Brodani: Koncepcia rozvoja kapitálového trhu
3. 12. 2020Workshop CRD: Etika vedeckého výskumu a publikovania
30. 11. 2020EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA vo VIRTUÁLNOM SVETE
26. 11. 2020Workshop CRD: ABC pre začínajúceho výskumníka
24. 11. 2020MARKETING a KOMUNIKÁCIA verejnej správy v číslach
24. 11. 2020DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB
23. 11. 2020KOMUNIKÁCIA – globálne a sofistikovane
10. 11. 2020Ako sme schopní sa chrániť pred vznikom rakoviny prsníka?
10. 11. 2020Aktuálna situácia na finančných trhoch a výhľad na rok 2021
9. 11. 2020Agile v projektovom manažmente
5. 11. 2020Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu a Smerovanie pomoci do cestovného ruchu
30. 9. 2020Spomienky na Čínu očami študentky cestovného ruchu (online podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu)
24. 9. 2020Workshop „Malá didaktika pre učiteľov a doktorandov“
3. 9. 2020Workshop CRD: Kvantitatívne metódy v R
24. 6. 2020Neplatená práca počas koronakrízy (online seminár SOeVA)
20. 5. 2020Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)
18. 5. 2020Eva Miklášová, CFA: Základy investovania a aktívny výber firiem do podielových fondov (Online prednáška z praxe)
11. 5. 2020Koronakríza na Slovensku - čo nás čaká?
2. 4. 2020Michal Stupavský, CFA: Situácia na trhoch a valuácia akciových titulov (Online prednáška z praxe)
26. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie výskumníkov. Kedy už viac nemusím publikovať?
23. 3. 2020Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov – iniciatíva Catching Up Regions v Banskobystrickom samosprávni kraji (seminár SOeVA)
23. 3. 2020Spolupráca cestovných kancelárií s leteckými spoločnosťami
23. 3. 2020Bonita a monitoring pôd SR
20. 3. 2020Seminar Academica Turistica
12. 3. 2020Workshop sebaobrany pre manažérky
10. 3. 2020Projektový zámer na vytvorenie trvalo udržateľného produktu cestovného ruchu vo vidieckom regióne - žiadosť, realizácia, implementácia.Na príklade: Kultúrna cesta v Podpoľaní. (Ing. Csilla Dropová, Phd.)
10. 3. 2020Prednáška p. Magdy Vášáryovej
9. 3. 2020Process - marketingová a obchodná stratégia pri redizajne a navrhovaní webových a mobilných aplikácií
9. 3. 2020Stav a kvalita vody v SR - východiská pre analýzu ekonomických dôsledkov
5. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie kvality a impaktu vedeckých časopisov. Kde sa oplatí publikovať a prečo?
27. 2. 2020Workshop CRD: Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch a prečo je dobré zapojiť sa do výskumných projektov
26. 2. 2020Analýza volebných programov politických strán študentmi EF UMB
24. 2. 2020Deforestrácia ako globálny problém a stav lesného hospodárstva v SR - ekonomické dôsledky
19. 2. 2020Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Bezpečnosť v hotelových službách. Riadenie rizika z pohľadu manažéra v cestovnom ruchu
18. 2. 2020Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Športový cestovný ruch a rozvoj cieľového miesta
17. 2. 2020Kvalita ovzdušia a klimatické zmeny
17. 2. 2020Sumarizácia výsledkov výskumu neplatenej práce na Slovensku a systematizácia faktorov, ktoré ju ovplyvňujú (seminár SOeVA)
13. 2. 2020Workshop CRD: Through the Student´s Eyes: JAPAN
12. 2. 2020Bolt: Ako sa buduje úspešný startup, ktorý ovplyvní budúcnosť prepravy v Banskej Bystrici?
11. 2. 2020Pokrok bez povolenia - ako nové technológie môžu zmeniť svet k lepšiemu
11. 2. 2020Prezentácia ponúk stáží spoločnosti IBEROSTAR
11. 2. 2020Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 2. 2020Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - miesto experimentov v ekonomickom bádaní
6. 2. 2020Pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB
27. 1. 2020Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity (seminár SOeVA)
15. 1. 2020Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 25. 2. 2020 | Aktualizoval: Administrátor