Deň jazykov 2020

Pozývame všetkých záujemcov a priaznivcov cudzích jazykov na ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň jazykov. Uskutoční sa 31.3.2020 od 10.00 v Samovzdelávacom centre a učebni P2. V ponuke nájdete aktivity rôzneho druhu zamerané na cudzie jazyky vyučované na EF - anglický, nemecký, ruský, ale aj čínsky a slovenský pre cudzincov.

Bližšie informácie o programe a plagát už čoskoro. Záujemcom zatiaľ veľa napovie zhrnutie z minulého ročníka Dňa jazykov na tejto stránke.

Tešíme sa na vás

Kolektív KOJK


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra