Úvod > Ponuka >

Univerzita pre stredoškolákov

Študenti tvoria našu budúcnosť. Bude teda taká, ako si ich vychováme a pripravíme. Dôkladné štúdium a príprava samotných študentov býva často náročné, no už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že prináša svoje ovocie. Ako pedagógovia vieme oceniť správne vedeného a šikovného študenta a veľmi sa tešíme z jeho úspechov. Každá snaha, ktorú študenti vynaložia nad rámec svojich povinností nebýva vždy dostatočne ocenená, no napriek tomu je veľmi podstatná a my ju chceme neustále podporovať.

V rámci programu „Univerzita pre stredoškolákov“ ponúkame stredným školám/gymnáziám možnosť zrealizovať prednášku na nimi zvolenú tému priamo na strednej škole/gymnáziu.

Váš záujem o zrealizovanie prednášky na Vami zvolenú tému môžete zadať tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfRGfZ6icJ55Cp9IEyB6DIYJURVo1S1pCUko0WUFPSjFMRVRQNktDVEUzMy4u

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 3. 2020 | Aktualizoval: Administrátor