Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19

 


Milé študentky, milí študenti,

z dôvodu zavedenia nových sprísnených opatrení a odporúčaní ministerstva školstva sa prerušuje prezenčná metóda výučby od 13.10. 2020 až do odvolania pre všetky študijné programy a ročníky štúdia v dennej aj externej forme s miestom štúdia v Banskej Bystrici aj v Poprade. Výučba sa v tomto čase bude uskutočňovať dištančnou (online) metódou.

Krízový štáb EF UMB [12.10.2020]


Tabuľka príznakov pre Covid-19, prechladnutie, chrípku a sezónne alergie od Ministerstva zdravotníctva SR (zdroj: Facebook MZ SR)

 

Všeobecné  pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

  • pri vstupe do priestorov fakulty a počas pobytu v nich (vo všetkých priestoroch)  majú všetky osoby povinnosť nosiť rúško,
  • dodržiavať dôslednú hygienu rúk,
  • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách,
  • dodržiavať sociálny odstup,
  • na chodbách, v učebniach a v kanceláriách sa nezhromažďovať,
  • dodržiavať ďalšie nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 semaforu (zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza).

V prípade, ak má študent alebo zamestnanec, resp. doktorand  podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php) je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Krízový štáb EF UMB:   

ZÁKAZ VSTUPU do priestorov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

V prípade výskytu akútnych príznakov ochorenia u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinní bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nevstupovať do priestorov vysokej školy do doby určenej príslušným lekárom.  

Zároveň ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Krízový štáb EF UMB podľa pokynov uvedených vyššie.

Medzi akútne príznaky ochorenia patrí zvýšená telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

 

 

Dôležité dokumenty: 

Aktuálne informácie a opatrenia nájdete na stránke https://korona.gov.sk  [1.10.2020] 

EFUMB_COVID-19_Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky_platné od 11.9.2020  [11.9.2020]

Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov na UMB [28.8.2020]


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 25. 10. 2020 | Aktualizoval: Mešťan Michal, Ing.