Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19

Aktuálne opatrenia od 1. 3. 2022

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa bude s účinnosťou od 1. 3. 2022 riadiť aktualizovanými opatreniami proti SARS-CoV-2 (variant Omikron), v súlade s uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 02. 2022 a platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Režim OTP na UMB sa ruší.

V platnosti zostáva povinné používanie respirátorov FFP2 a dodržiavanie 2 metrových odstupov.

Zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 


Všeobecné pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Pri vstupe do objektov EF UMB je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom alebo respirátorom.
  • Do priestorov a objektov EF UMB nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 37°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
  • Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory EF UMB s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára: 
  • Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
  • Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

 

Dôležité odkazy:

Semafor UMB [10.9.2021]

Začiatok Akademického roka 2021/2022 na UMB [10.9.2021]

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR [2.9.2021]

COVID Automat [aktuálne informácie o opatreniach v príslušných okresoch]

Školský semafor [odporúčania pre VŠ na strane 5]

Usmernenie UMB  [31. 8. .2021]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 [27.8.2021]

Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022 [11.8.2020]

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok) [aktuálne znenie]

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto Banská Bystrica [AG testovanie]    


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 28. 2. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal