Diplomové záverečné práce pre AR 2021/2022

Výber témy diplomovej práce pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia PMS
na akademický rok 2021/2022

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v AIS2 sú k dispozícii témy diplomových prác, ktoré vypísali jednotliví vedúci záverečných prác.

Pri ich vyhľadávaní nezabudnite zadať akademický rok 2021/2022.

Pri výbere témy diplomovej práce postupujte zodpovedne: premyslite si, ktorá odborná téma Vás zaujíma a či určite máte možnosť získať relevantné údaje potrebné na jej vypracovanie (podľa témy – napr. vhodný podnik, prístup k databázam a pod.).

Oslovte potenciálneho vedúceho diplomovej práce mailom a predostrite mu Vašu predstavu konkrétneho riešenia vybranej témy – čo by ste chceli riešiť, v akom podniku, aká by bola približne štruktúra Vašej práce a čo bude jej hlavným prínosom.

Mať vybranú tému záverečnej práce k 30. 6. 2021 je povinnosťou študenta.

Vedúci práce si na základe vlastných kritérií postupne vyberie diplomantov, s ktorými bude spolupracovať a ich mená zapíše k jednotlivým témam v AIS najneskôr do 30. júna 2021. Aj na výber diplomantov je potrebný nejaký čas, preto buďte prosím trpezliví.

Tém je v AIS2 dosť, naši vedúci Vám ich pripravili a vypísali viac, aby ste si mali z čoho vyberať. Konečný počet vedených prác si určuje vedúci prác podľa svojich ďalších povinností (napr. podľa počtov vedených bakalárskych a doktorandských prác a pod.), nemusí mať obsadené všetky témy.

Veľa úspechov.

 

Výber témy DP 2022.docx (12. 4. 2021 16:34:47)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana