Témy diplomových prác pre AR 2020/2021

Vážení študenti,

prosíme Vás, aby ste si témy diplomových prác a anotácie zverejnené v AIS2 zodpovedne preštudovali. Vyberte si tému DP, ktorá je Vám najbližšia a kontaktujte mailom vedúceho záverečnej práce - postupujte v súlade s informáciami uvedenými nižšie.

Nezabudnite myslieť na to, že na riešenie konkrétnej témy potrebujete zdroj relevantných informácií z konkrétneho podniku (podľa témy DP). Nemá zmysel riešiť tému, ku ktorej takého informácie nemáte a neviete ich získať. Požiadavka na tzv. teoretické riešenie alebo riešenie iba v teoretickej rovine nebude akceptovaná.

Vedúci záverečnej práce sám rozhodne o tom, koho z uchádzačov o tému si vyberie. Rešpektujte jeho rozhodnutie aj o počte tém, ktoré bude viesť. Znamená to, že nie všetky témy musia byť u každého vedúceho diplomovej práce obsadené. Kolegovia najlepšie poznajú svoje možnosti a ak Vám povedia, že ich počet už je naplnený, rešpektujte to a obráťte sa na iného vedúceho záverečnej práce.

Pri kontaktovaní potenciálneho vedúceho diplomovej práce nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie, aby vedúci vedel, ako ste na tému pripravení. Uveďte teda:
- tému, o ktorú máte záujem,
- Vašu KONKRÉTNU predstavu o tom, ako budete tému riešiť: a) hlavne informáciu o tom, že máte podnik, ktorý je ochotný poskytnúť Vám potrebné informácie,  b) aký postup by ste predbežne pri riešení zvolili.

Vedúci prác si preštudujú Vaše maily a dajú Vám vedieť tak, aby ste všetci mali v AIS2 svoju tému diplomovej práce do 30. júna 2020.

Veľa úspechov a pevné zdravie.
 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana