Bakalárske záverečné práce pre AR 2020/2021

Bakalárske záverečné práce pre akademický rok 2020/2021

 

Bakalárske záverečné práce pre akademický rok 2020/2021 sú zverejnené v AIS. Ku každej práci môže byť priradený len jeden študent. Prác je dostatočný počet.

V AIS k práci priradí študenta vedúci práce po vzájomnej dohode so študentom, ktorý vedúceho záverečnej práce kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Študent je povinný sa na tému záverečnej práce prihlásiť do 30.6.2020.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana