Odovzdávanie DP a IŠS

Odovzdávanie DP a IŠS

Odovzdávanie diplomových prác
v akademickom roku 2020/2021

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

termíny odovzdávania záverečných prác sú v súlade s Harmonogramom akademického roka takéto:

pre prvý termín obhajoby:  do 16. apríla 2021

pre druhý termín obhajoby:  do 25. júna 2021

viac na: https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/379/obrazky/EF_UMB%20-%20Harmonogram_AR-2020_2021_Bc_%20Ing_konecny_od_Maji.pdf

 

Stále platí, že DP odovzdávate iba elektronicky*.

Ak máte záujem - tlačenú verziu práce si môžete nechať zviazať pre vlastné potreby.

 

Do odovzdávanej verzie sa zadanie DP nevkladá (nevkladáte oskenované zadanie do wordu), v AISe už zadanie vložené je a odtiaľ sa automaticky odosiela do centrálneho registra spolu so záverečnou prácou a posudkami.

 

Čestné vyhlásenie sa stalo povinnou súčasťou odovzdávanej práce.

 

Naďalej platí, že prácu môžete do AIS2 vkladať iba so súhlasom vedúceho práce: súhlas vedúceho s vložením práce sa realizuje takto: študent pošle e-mailom žiadosť vedúcemu, následne sa vedúci mailom vyjadrí, že súhlasí s vložením a študent tento súhlas pošle Ing. Z. Vilgovej (zuzana.vilgova@umb.sk), ona ich bude následne sumarizovať (zodpovednosť je na študentovi!).

Nezabudnite sa prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku (v AIS2).

 

Forma priebehu štátnych záverečných skúšok ešte nie je jasná, budete včas informovaní.

*postup v priloženom súbore

 

 

 

2021 IŠS máj OrgPokyny www.pdf (10. 5. 2021 9:45:07)
2021 IŠS máj k obhajobe z DipSem.pdf (10. 5. 2021 9:45:03)
Odovzdávanie diplomových prác.docx (7. 4. 2021 17:18:51)
Manuál-ZP- vloženie.pdf (7. 4. 2021 17:18:45)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana