ERASMUS Virtual Mobility offers

Pozrite si priložený dokument a dozviete sa viac o možnostiach virtálnej mobility ERASMUS+ / See attached documents to find an offer for virtual mobility

Skúsenosť študenta UMB s virtuálnou mobilitou si môžte prečítať na / Student´s experience with virtual mobility you can find at:

https://www.umb.sk/novinky/virtualna-mobilita-studenta-umb.html?fbclid=IwAR2hRNP6C4xrVKVKY2LGhR7NZRWM1E8ox9eeDf7C19hprzfCpjbXZuv5iEA

--------------------

Daná firma ponúka stáže v UK, ktoré je možne realizovť aj on-line z domu, Stáže sú neplatné a momentálne on-line mobility na SR nie sú podporované ani finaančým grantom. veríme, že toto sa čoskoro zmení.

V prípade záujmu o takúto stáž je to najmä pozitívny bod do Vášho životopisu a plus k vašim praktickým zručnostiam. Konkrétne ponuky tejto spoločnosti nájdete v prílohách tejto podstránky.

Dear Sirs,   I'm an intern for the company Martin Mulligan Marketing and we are looking for students interested in our interships (I'll attach the programs). You need to know these are remote internships and that are not paid. We are looking forward to work with you and your university

Monica Damato

Martin Mulligan Marketing Ltd.

Barcode House / Shaw Street / St. Helens WA10 1EN

Phone: 0044 (0) 1744 778070

Email: monica@martinmulliganmarketing.com 

Web: www.martinmulliganmarketing.com

--------------------

možnosť virtuálnej mobility na univerzite Haaga-Helia vo Fínsku na LS 2020-21, letáčik v prílohe

Dear partner ,

Do you have students who wish to gain more international experience but cannot go abroad in the upcoming semester?

At Haaga-Helia we are offering the possibility for a virtual exchange and studying online at Haaga-Helia for the spring semester of 2021.  

Please note that we are also welcoming students on campus next spring.  

Please find more info on the virtual courses offered in spring 2021 on our website as well as the application. 

https://www.haaga-helia.fi/en/haaga-helia-virtual-exchange 

If you have a student/students who would be interested in this opportunity, please nominate them by email by the 15th of December to exch@haaga-helia.fi  and ask the student to fill in the application form online at

https://www.haaga-helia.fi/en/haaga-helia-virtual-exchange by the same deadline (15th December).  

In the application we ask for the student’s basic information and a transcript of records, as well as a list of courses they want to join.  

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at exch@haaga-helia.fi 

We hope to welcome your students to join our online community next spring. 

 

Elin and Jenni

exch@haaga-helia.fi

International Services

Haaga-Helia University of Applied Sciences

--------------------

Virtual exchange studies 2021_final.pdf (26. 11. 2020 10:42:45)
Market Research Internship Offer.pdf (26. 11. 2020 10:07:39)
International Sales Internship Offer.pdf (26. 11. 2020 10:07:20)
HR Internship Description Offer (1).docx (26. 11. 2020 10:06:52)
Financial Analyst Internship details_.docx (26. 11. 2020 10:06:32)
Digital Marketing Internship Offer.pdf (26. 11. 2020 10:06:22)
Haaga Helia.docx (30. 7. 2020 10:55:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana