Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy na akademický rok 2019/2020: do 31. marca 2019

Uchádzač zasiela podpísanú prihlášku s prílohami na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica


Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske štúdium: 10. - 13. júna 2019

 

Deň otvorených dverí:

13. februára 2019

7. november 2018


 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 1. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia