Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2021/2022 na bakalárske študijné programy - DO 30. MARCA 2021


Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske študijné programy: 7. - 10. júna 2021

 

Deň otvorených dverí:

24. novembra 2020 - online - bližšie informácie TU 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia