Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2022/2023 na bakalárske študijné programy - do 31. marca 2022


Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske študijné programy: 6. - 17. júna 2022

 

 

  

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 9. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia