Otvorenie PVP a VP v AR 2020/2021

   

DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorenie PVP pre študijné programy MMB_D2n, MMP_D2n

Výberové predmety

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety


DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok PVP Udržateľlný rozvoj manažérskych systémov

Výberové predmety


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 2. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia