Otvorenie PVP a VP v AR 2022/2023

V priložených súboroch je zverejnené vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) v AR 2022/2023.


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (jednotlivé študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

1. rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Ekonomika malých a stredných podnikov (blok PVP Manažment MSP sa v AR 2022/2023 z dôvodu nízkeho záujmu pre študentov 1. roku štúdia NEOTVÁRA)
2. a vyšší rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov (študenti pokračujú v tomto bloku)

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé inžinierske štúdium Banská Bystrica

 

DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

 

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné ING štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé ING štúdium


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia