Otvorenie PVP a VP v AR 2021/2022

V priložených súboroch zverejňujeme vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) v AR 2021/2022.


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety + bloky PVP

Výberové predmety

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - bloky PVP:
1. rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov - prehľad predmetov  (blok PVP Ekonomika MSP sa v AR 2021/2022 z dôvodu nízkeho záujmu NEOTVÁRA)
2. vyšší rok externého inžinierskeho štúdia - otvorený blok PVP Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety

 

DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné ING štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé ING štúdium

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia