Harmonogram štúdia a študijné predpisy

HARMONOGRAM DrŠ v AR 2021/2022

HARMONOGRAM DrŠ v AR 2020/2021

Informácie k organizácii doktorandského štúdia na EF UMB (Povinnosti doktoranda krok za krokom od prijímacieho konania, rozhodnutia o prijatí,  zápisu na štúdium až po obhajobu dizertačnej práce, jún 2021)

 

Študijné predpisy súvisiace s doktorandským štúdiom

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM v AR 2020/2021 - EF

SMERNICA UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu

SMERNICA EF S-02-19 o úprave záverečných prác

ZÁKON O VŠ č. 131/2002 Z.z.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid