Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Prevzatie DIPLOMOV - absolventi AR 2019/2020

Absolventi INŽINIERSKEHO štúdia, ktorí ukončili štúdium v mesiaci JÚN 2020, si môžu prevziať svoj inžiniersky diplom:
a) OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín
ALEBO
b) PÍSOMNE požiadajú o zaslanie diplomu na nimi uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.

 

Absolventi INŽINIERSKEHO štúdia, ktorí ukončili štúdium v mesiaci AUGUST 2020, si môžu prevziať svoj inžiniersky diplom od 21. septembra 2020:
a) OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín
ALEBO
b) PÍSOMNE požiadajú o zaslanie diplomu na nimi uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.

 

Absolventi BAKALÁRSKEHO štúdia, ktorí v akademickom roku 2020/2021 pokračujú v inžinierskom štúdiu na fakulte - miesto štúdia Banská Bystrica, si môžu svoj bakalársky diplom prevziať od 21. septembra 2020 OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín.

Absolventi BAKALÁRSKEHO štúdia, ktorí v akademickom roku 2020/2021 pokračujú v inžinierskom štúdiu na fakulte - MIESTO ŠTÚDIA POPRAD, si môžu svoj bakalársky diplom prevziať od 21. septembra 2020 OSOBNE na študijnom oddelení fakulty v čase úradných hodín ALEBO PÍSOMNE požiadajú o zaslanie diplomu na nimi uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.

 

Absolventi BAKALÁRSKEHO štúdia, ktorí v štúdiu na fakulte NEPOKRAČUJÚ, si môžu svoj bakalársky diplom prevziať od 21. septembra 2020:
a) OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín
ALEBO
b) PÍSOMNE požiadajú o zaslanie diplomu na nimi uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia