Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie

Všetky informácie ohľadne preukazov študenta a ich prolongácie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.preukazy.umb.sk


Preukaz alebo prolongačnú známku je možno získať:

- osobne v areáli novej budovy Ekonomickej fakulty na adrese Cesta na amfiteáter 1 v priestoroch študentského vchodu (bližšie informácie

- poštou na adresu iba v rámci Slovenskej republiky (informácie sú na stránke Získať preukaz alebo známku poštou)
 


Informácie o preukazoch pre študentov s miestom štúdia v Poprade

Študenti pracoviska v Poprade si môžu prevziať alebo prolongovať preukaz v Banskej Bystrici podľa vyššie uvedených informácií ALEBO

si môžu preukaz prevziať resp. prolongovať priamo na IMS v Poprade.

  • Iba v jeden deň v týždni od 26.9. do 30.9.2022 vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00. 
  • Preukazy budú prolongované nalepením známky a podľa potreby aj elektronicky validované.
  • Neprevzaté nové preukazy budú odovzdané pani Ing. Zuzane Vilgovej na IMS v Porpade a budete si ich môcť následne prevziať u nej.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia