Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Okruhy otázok na bakalárske štúdium

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium pozostáva z písomných testov:

1. zo základov EKONÓMIE                                      
2. z JEDNÉHO CUDZIEHO JAZYKA - ANGLICKÝ, NEMECKÝ
 

Literatúra k prijímacím skúškam

 

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku):

1. EKONÓMIA (okruhy otázok v AJ)
2. ANGLICKÝ JAZYK


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal