Inštrukcie - MS TEAMS

 

Inštrukcie pre študentov na EF UMB k pridaniu sa do tímov v aplikácii Microsoft Teams - klikni TU


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal