Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Partneri katedry

Katedra cestovného ruchu pri svojej vzdelávacej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými organizáciami verejného a súkromného sektora. Spolu s členmi týchto organizácií pripomienkujeme a vytvárame legislatívu v cestovnom ruchu,  spolupodieľame sa na vytváraní prezentácie Slovenska v zahraničí, vytvárame koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu v regiónoch, pomáhame s podnikateľskými plánmi pre podniky cestovného ruchu, riešime záverečné a seminárne práce a ovplyvňujeme regionálnu a národnú politiku cestovného ruchu na Slovensku. Vybraní partneri aktívne vstupujú do vyučovacieho procesu a predstavujú študentom aktuálne príklady dobrej praxe rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Sme radi, že takéto úzke prepojenie s praxou obohacuje a napĺňa poslanie nášho pracoviska.

 

Medzinárodné a národné organizácie

    

 

Odvetvové asociácie a zväzy cestovného ruchu

      

 

Podniky cestovného ruchu