Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Partneri katedry

Katedra cestovného ruchu pri svojej vzdelávacej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými organizáciami verejného a súkromného sektora. Sme radi, že takéto úzke prepojenie s praxou obohacuje a napĺňa poslanie nášho pracoviska.

 

Odvetvové asociácie a zväzy cestovného ruchu

      

 

Podniky cestovného ruchu

                                                             

     

 

Organizácie cestovného ruchu

                    

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš