Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Dvojitý diplom

Štúdium cestovného ruchu na Katedre cestovného ruchu umožňuje absolventom získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Ide o jedinečnú možnosť získania takéhoto diplomu v podmienkach Slovenska a Českej republiky.

Štúdium dvojitého diplomu – Cestovný ruch a udržateľný regionálny rozvoj – Manažment a geografia/ Ekonomika a manažment cestovného ruchu.

Čo to znamená? Štúdium dvojitého diplomu je študijný program čiastočne v anglickom jazyku v rámci druhého stupňa štúdia, ktorý zabezpečuje Katedra cestovného ruchu, EF UMB v BB v spolupráci s Katolíckou univerzitou Eichstätt–Ingolstadt v Bavorsku (Nemecko). Úspešní študenti majú po splnení podmienok možnosť získať dva diplomy – diplom UMB v BB a KU Eichstätt – Ingolstadt.

Kto sa môže uchádzať o štúdium? Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí sa v druhom stupni štúdia zapíšu na študijný program – Ekonomika a manažment cestovného ruchu na EF UMB v Banskej Bystrici. Študenti s veľmi dobrou znalosťou anglického jazyka na úrovni B2, keďže je program čiastočne zabezpečený v anglickom jazyku a aj diplomová práca sa píše v anglickom jazyku. Študenti s dobrými študijnými výsledkami. Študenti, ktorí sú schopní a motivovaní k pobytu na zahraničnej univerzite a sú schopní a ochotní splniť požiadavky obidvoch univerzít. Študenti, ktorí v treťom roku prvého stupňa štúdia požiadajú o grant z programu ERASMUS + a získajú ho. Počas štúdia na KU Eichstädt – Ingolstadt študenti absolvujú medzinárodný field trip, ktorý KU Eichstädt – Ingolstadt organizuje vo vzdialených cieľových miestach cestovného ruchu (Ázia, Afrika, Latinská Amerika a p.) a študenti si náklady spojené s pobytom v Bavorsku, ale aj s účasťou na field tripe, podobne ako na Slovensku, hradia z vlastných prostriedkov. Študenti majú možnosť pracovať počas štúdia v Bavorsku.

Kedy sa môže študent uchádzať o štúdium? Študenti môžu prejaviť svoj záujem študovať dvojitý diplom v termíne podávania prihlášok na mobility v rámci programu ERASMUS + (v treťom roku štúdia prvého stupňa štúdia).

Kontaktnou osobou pre štúdium dvojitého diplomu na UMB je: Ing. Diana Kvasnová, PhD. – Katedra cestovného ruchu, EF UMB v BB, e-mail: diana.kvasnova@umb.sk.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore .pdf

Informácie o štúdiu dvojitého diplomu (24. 1. 2022 12:13:07)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka