staze MALTA

v priloženom letáčiku nájdete inforámcie o tejt spoločnosti, zabezpečujúcej stáže pre študentov aj čerstvých absolventov VŠ

služby tejto spoločnosti využilo už aj niekoľko študentov EF UMB

v pípade záujmu ich priamo kontaktuje a požiadajte aktuálnu ponuku pracovných pozícií a informujte sa aj o  situácii ohľadne bezpečnosti na Malte

Prospectus for Mobility in Malta.pdf (26. 11. 2020 11:04:14)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana