Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2021

25. 11. 2021Konferencia: Inovační přístupy a strategické řízení v období pandemie
15. 11. 2021Workshop III Open Data Lab
9. 11. 2021Deň otvorených dverí (DOD) na Ekonomickej fakulte - online
2. 11. 2021Gaudeamus Nitra 2021 - prednáškové a konzultačné dni
2. 11. 2021Iniciatíva Otvorené vládnutie na lokálnej úrovni a Zelené oázy - Soňa Kariková
28. 10. 2021Workshop „New Generation of Founders“
27. 10. 2021Workshop: Kariéra v odbore financií v medzinárodných korporáciách - spätný pohľad po 10 rokoch
26. 10. 2021Prednáška Martiny Velikej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Téma:Cirkulárna ekonomika v cestovnom ruchu.
26. 10. 2021Ponuka Across Agency pre študentov: Work Study Travel USA
26. 10. 2021A Journey to a Successful Career in Finance (with Tips &Tricks)
25. 10. 2021Workshop II Open Data Lab
19. 10. 2021Založenie inovatívneho podniku - Miki Streetfood, Mikuláš Sisák - online prednáška
18. 10. 2021Ako sa robí udržateľná dopravná politika participatívne?
13. 10. 2021ONLINE: Prednáška Ing. Marcely Laukovej, majiteľky cestovnej kancelárie Discover Slovakia Tours, na tému Incomingová cestovná kancelária a jej osobitosti
12. 10. 2021Gaudeamus Bratislava 2021 - prednáškové a konzultačné dni
8. 10. 2021Čo prináša ekonómia dnešnej spoločnosti? (vedecký seminár)
6. 10. 2021Pozvánka na VI. Konferenciu - Rodinné podnikanie na Slovensku
4. 10. 2021Virtuálny DOD SAIA
30. 9. 2021Verejná habilitačná prednáška Ing. Tomáša GAJDOŠÍKA, PhD.
30. 9. 2021Verejná habilitačná prednáška Ing. Ľuboša ELEXU, PhD.
24. 9. 2021Pozvánka na online workshop TIME ALLOCATION AND WELL-BEING MEASUREMENT
23. 9. 2021Fakultná kvapka krvi - PODUJATIE ZRUŠENÉ
21. 9. 2021Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na UMB (ONLINE)
16. 9. 2021Workshop CRD: Elektronické zdroje pre Váš výskum
16. 9. 2021Podujatie CRD: Spoznajme sa
13. 9. 2021Úvodné online sústredenie študentov 1. roku štúdia na EF UMB v Banskej Bystrici
10. 9. 2021Pracovné stretnutie pedagogických zamestnancov fakulty
2. 9. 2021Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
24. 6. 2021Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?
22. 6. 2021Skúsenosti z online výučby a dištančného vzdelávania v oblasti ekonomickej teórie z EF VŠB - Technickej univerzity v Ostrave (seminár SOeVA)
31. 5. 2021Internacionalizácia vysokých škôl z pohľadu efektov spoločných študijných programov (seminár SOeVA)
28. 5. 2021Naše projekty - minulosť, prítomnosť, budúcnosť
26. 5. 20219. Medzinárodná vedecká konferencia "Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu"
18. 5. 2021International students seminar (ISS)
13. 5. 2021Pozvánka na informačné online stretnutie s riaditeľkou asociácie CEEMAN
6. 5. 2021Finančná budúcnosť Slovenska
5. 5. 2021Európsky dvor audítorov (diskusia s Ing. B. Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
4. 5. 2021Brian Fabo: Fifty Shades of QE: Comparing Findings of Central Bankers and Academics
4. 5. 2021Úloha kultúry v rozvoji území
4. 5. 2021Dávid Stancel: Decentralizovaný finančný systém
3. 5. 2021Martin Šuster: Empirický výskum v centrálnej banke (prednáška v rámci predmetu Makroekonómia 2)
29. 4. 2021Vplyv pandémie COVID-19 na rozvoj verejnej dopravy v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku
29. 4. 2021Scientia Iuventa 2021
27. 4. 2021Dávid Stancel: Úvod do kryptomien
26. 4. 2021Digitálna nerovnosť na Slovensku (seminár SOeVA)
22. 4. 2021Dopady pandémie na ekonomiku - a čo ďalej?
20. 4. 2021Podpora cestovného ruchu na Slovensku
19. 4. 2021Súčasný stav, ochrana a oceňovanie pôdneho fondu Slovenska
15. 4. 2021Študentská vedecká aktivita 2021
14. 4. 2021Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
14. 4. 2021Ako si nájsť prácu v čase pandémie a nezdvihnúť krivku dlhodobej nezamestnanosti
13. 4. 2021Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.
9. 4. 2021Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2021Žlto-čierna páska na UMB - novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?
7. 4. 2021EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. L. Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
31. 3. 2021Animácia voľného času v cestovnom ruchu
30. 3. 2021ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: Ing. Martin Mrug, MBA (online prednáška odborníka z praxe)
29. 3. 2021Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)
29. 3. 2021Integrované centrá sociálnych služieb pre seniorov - inovatívny prístup k poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku (seminár SOeVA)
23. 3. 2021Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja
19. 3. 2021Prednášky doc. PhDr. Paulíny Stachovej (Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce.
18. 3. 2021Život či živorenie liberálnej demokracie?
15. 3. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Benchmarking for Economic Regulation
10. 3. 2021Prednáška Lucie Kulfasovej zo Satur Travel. Téma: Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou.
5. 3. 2021Na ceste do slepej uličky - budúcnosť cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe
4. 3. 2021Expresná validácia biznis nápadu
3. 3. 2021Prednáška Juraja Ondrejčíka z BUBO Travel Agency. Téma: Zamestnanci, ich vplyv na riešenie krízových situácií a firemná kultúra.
2. 3. 2021Michal Ďurica, CFA: GameStop mánia (Má z dlhodobého hľadiska pre investorov zmysel sledovať tipy na Wallstreetbets?)
1. 3. 2021Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve (seminár SOeVA)
24. 2. 2021Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. V. Matušekovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
24. 2. 2021Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období.
22. 2. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Digitalizácia a produktivita
22. 2. 2021DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB
19. 2. 2021Študuj Verejnú ekonomiku a manažment na #EFUMB
18. 2. 2021Študuj Manažment na #EFUMB
17. 2. 2021Študuj Financie, bankovníctvo a investovanie na #EFUMB
16. 2. 2021Študuj Ekonomiku a manažment podniku na #EFUMB
15. 2. 2021Študuj Cestovný ruch na #EFUMB
11. 2. 2021Workshop CRD: Európske veľkomestá - identita, kultúra, tradícia
15. 1. 2021Workshop CRD: Hodnotenie akademického impaktu výskumníkov.
14. 1. 2021Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2021 | Aktualizoval: Administrátor