Spolupráca s praxou

Spolu práca s praxou prebieha na viacerých úrovniach, v ktorých študenti v aktívnej úlohe vystupujú ako členovia tímu spolupracujúci na konkrétnom riešení alebo ako individuálni spolupracovníci konkrétnych podnikov či podnikovo orientovaných inštitúcií. Konkrétne formy spolupráce sa nadväzujú v rámci pedagogického procesu, alebo aj individuálne na základe aktivity jednotlivcov mimo pedagogický proces. Konkrétne formy spolupráce predstavujú najmä:

  • odborné prednášky,
  • projekty pre prax, v ktorých je na základe konkrétneho zadania spracovaná analýza alebo expertíza konkrétnej oblasti, či poskytnuté riešenie identifikovaného problému,
  • vedecké projekty, v ktorých vystupujú podniky ako respondenti alebo výskumná vzorka,
  • poskytovanie údajov a konzultácií pre praktické úlohy a zadanie seminárov a cvičení,
  • prípadové štúdie konkrétnych procesov a situácií v praxi,
  • komplexná a dlhodobá spolupráca pri spracovaní záverečných prác,
  • stážový alebo štipendijný program počas štúdia,
  • sprostredkovanie zamestnania počas alebo po skončení štúdia.

 

Spolupráca s vybranými podnikateľskými subjektami prebieha na zmluvnej alebo nezmluvnej úrovni a konkrétne ponuky sú pravidelne aktualizované na FB stránke študijného programu.

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš