Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Oznam pre bakalárov

Milé študentky a študenti,

budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni ERCR, s ohľadom na všetky benefity, ktoré vám inžinierske štúdium u nás prináša. Dovoľujeme si Vám preto pripomenúť, že prihlášku na 2. stupeň štúdia, je potrebné podať v termíne do 30. 04. 2023.  

Katedra cestovného ruchu 

Prečo študovať na Katedre cestovného ruchu (Ing.).pptx (9. 3. 2023 8:57:44)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš