INFO - Partners Universities 2022/2023

V prílohách nájdete informácie a kontakty našich  partnerov v programe ERASMUS+  na AR 2022/2023

In the attached enclosures you can find information for upcoming academic year 2022/2023 of our partner Universities within ERASMUS+ program

WFI_Presentation_2021.pdf (9. 11. 2021 9:54:55)
catholic University - Here are a couple of helpful links.docx (9. 11. 2021 9:54:09)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 11. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana