Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 3. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana