Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2021/2022 na inžinierske študijné programy - PREDĹŽENÝ DO 30. APRÍLA 2021


Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske študijné programy: 11. júna 2021

Prijímacie skúšky v ponúkaných inžinierskych študijných programoch sú ZRUŠENÉ – VŠETCI uchádzači budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia