Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2022/2023 na inžinierske študijné programy - PREDĹŽENÝ do 30. apríla 2022


Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske študijné programy: 10. - 17. júna 2022

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 3. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia