Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2021/2022 na inžinierske študijné programy - DO 30. MARCA 2021


Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske študijné programy: 11. júna 2021

 

Deň otvorených dverí:

24. novembra 2020 - online - bližšie informácie TU


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia