Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na akademický rok 2023/2024 na inžinierske študijné programy - do 30. apríla 2023


Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske študijné programy: 12. - 16. júna 2023

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia