Úvod > Ponuka >

Stáž v Kancelárii NR SR v AR 2021/2022

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXIV. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR.

Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a popis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk (https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457). Na uvedenej stránke sú zverejnené aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, a aj potrebné dokumenty, ktoré musí zaslať.

Stáž trvá od októbra 2021 do mája 2022. Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú stážisti môcť absolvovať aj sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom K NR SR (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, športový turnaj a pod.).

Termín podávania je prihlášok je 15. máj 2021. Výberové konanie by malo prebiehať v júni 2021 alebo v septembri 2021, uchádzačom oznámime presný termín konania v závislosti od vývoja súčasnej situácie.

Uvedená ponuka bola zverejnená aj prostredníctvom sociálnych sietí Národnej rady Slovenskej republiky:

FB: https://www.facebook.com/nrsr.sk/posts/2873550676193627

IG: https://www.instagram.com/p/COIKygjLD4j/

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 5. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal, Ing.