Oznámenie o obhajobe DP

Obhajoba dizertačnej práce v AR 2020/2021 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10

 

Študijný program „ekonomika a manažment podniku“

25. 8. 2021

Ing. Jennifer DRUGDOVÁ                      10.30 hod.  zasadačka 3

Téma DP:    Možnosti aplikácie princípov kruhovej ekonomiky v praxi podnikov na Slovensku

 

Študijný program „cestovný ruch“

26. 8. 2021

Ing. Matej ŽOFAJ                                   8.00 hod.  zasadačka 3

Téma DP:    Manažment dobrovoľníkov na organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu

 

Ing. Michal MACHÁČ                           10.00 hod.  zasadačka 3

Téma DP:    Perspektívy rozvoja činnosti cestovných kancelárií na Slovensku


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid