Aktuality

Dňa 25.5.2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil už 61. ročník medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela a jej pracovisko Inštitút manažérskych systémov v Poprade reprezentovala študentka Bc. Alexandra Zavacká. V silnej medzinárodnej konkurencii sa so svojou vedeckou prácou Employees awareness of the selected quality requirements: transformation from ISO 9001 to SAAHES-IS 2020 nestratila a obsadila v sekcii ekonomiky, manažmentu a podnikania výborné 3. miesto. Spolu so svojim vedúcim prof. Ing. Jánom Závadským, PhD. skúmali možnosti implementácie nových štandardov pre kvalitu vysokých škôl. K úspechu obom blahoželáme a veríme, že Alexandra nadviaže na tento úspech aj ďalšími vedeckými a odbornými aktivitami v oblasti manažérskych systémov, ktoré je možné v Poprade študovať ako na jednom z mála pracovísk slovenských vysokých škôl.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana