staz na univerzite v Prahe

 Česká zemědelská univerzita ponúka 5 mesačnú stáž vo svojom Centre zahraničných vzťahov, ide o stáž v Prahe:

- nástup je možný ihneď

- financovanie je možné  grantom z ERASMUS+ programu = je potrebné riadne sa prihlásiť na túto stáž, a ako? info nájdete tu: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=411

- nevyhnutná je výborná angličtina a komunikatívna osobnosť

- detailné informácie a kontakty k tejto ponuke nájdete v priloženom súbore 

CZU staz Praha.pdf (16. 6. 2021 14:32:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 16. 6. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana