IMS oslávi už 30. rokov v Poprade

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním štúdia na Inštitúte manažérskych systémov, keď boli zosúladené na bakalárskom stupni študijný program manažment a na inžinierskom stupni študijný program podnikové manažérske systémy. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch. Mesto Poprad dlhodobo aj v roku 2022 finančne podporuje zabezpečenie výučby vysokoškolského štúdia a prispieva na nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Francisciho ulici v Poprade.

Viac informácií o bakalárskom študijnom programe v Poprade nájdete TU

Vedúca inštitútu: Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
Zástupca vedúcej inštitútu: Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
Sekretárka: Vilgová Zuzana, Ing.

Adresa: Francisciho 910/8, 058 01 Poprad
Telefón: 052/4262322
Fax: 052/7721196

E-mail:  zuzana.vilgova -

https://www.facebook.com/groups/77162115836


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana