Vzory tlačív a žiadostí

Tlačivá k dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sú umiestnené na podstránke štátne skúšky.

Príloha 3 Dohoda o plnení úloh pre UMB (Smernica 7/2021) (14. 12. 2021 8:20:57)
Príloha 2 Ročné hodnotenie doktoranda (Smernica 7/2021) (14. 12. 2021 8:20:26)
Príloha 1 Individuálny študijný plán doktoranda (Smernica 7/2021) (14. 12. 2021 8:19:18)
Žiadosť univerzálna (28. 10. 2021 15:49:58)
Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce (28. 10. 2021 15:49:41)
Žiadosť o zmenu školiteľa (28. 10. 2021 15:49:20)
DrS_Zanechanie studia_Termination of study.docx (9. 8. 2021 12:35:15)
DrS_Potvrdenie o studiu_Confirmation for doctoral candidate.docx (9. 8. 2021 12:33:47)
DrS_Adaptacny plan novoprijateho denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:14:07)
DrS_Vystupny list denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:13:16)
DrS_Aktualizacia udajov dotknutej osoby.docx (20. 7. 2021 8:46:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid