Vzory tlačív a žiadostí

Tlačivá k dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sú umiestnené na podstránke štátne skúšky.

Tlačivá (odporúčané) k malej obhajobe sú umiestnené na podstránke malá obhajoba.

Potvrdenie o štúdiu (5. 9. 2022 8:35:20)
Aktualizácia údajov dotknutej osoby (5. 9. 2022 8:33:05)
Zanechanie štúdia (5. 9. 2022 8:31:31)
Adaptačný plán novoprijatého denného doktoranda (5. 9. 2022 8:29:55)
Individuálny študijný plán doktoranda (11. 8. 2022 7:57:13)
Výstupný list denného doktoranda (9. 5. 2022 12:07:11)
Príloha 3 Dohoda o plnení úloh pre UMB (Smernica 7/2021) (14. 12. 2021 8:20:57)
Žiadosť univerzálna (28. 10. 2021 15:49:58)
Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce (28. 10. 2021 15:49:41)
Žiadosť o zmenu školiteľa (28. 10. 2021 15:49:20)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 9. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid