Vzory tlačív, žiadostí (Forms, applications)

Tlačivá k dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sú umiestnené na podstránke štátne skúšky.

Žiadosť o úpravu/zmenu témy dizertačnej práce (13. 10. 2021 11:19:25)
Dohoda o plnení úloh pre UMB (príloha 2 smernice 7/2021 o DrŠ na UMB) (23. 9. 2021 8:02:46)
Individuálny študijný plán (príloha 1 smernice 7/2021 o DrŠ na UMB) (23. 9. 2021 8:02:04)
DrS_Zanechanie studia_Termination of study.docx (9. 8. 2021 12:35:15)
DrS_Potvrdenie o studiu_Confirmation for doctoral candidate.docx (9. 8. 2021 12:33:47)
DrS_Adaptacny plan novoprijateho denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:14:07)
DrS_Vystupny list denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:13:16)
DrS_Aktualizacia udajov dotknutej osoby.docx (20. 7. 2021 8:46:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid