Vzory tlačív a žiadostí

Tlačivá k dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sú umiestnené na podstránke štátne skúšky.

Tlačivá (odporúčané) k malej obhajobe sú umiestnené na podstránke malá obhajoba.

Výstupný list denného doktoranda (9. 5. 2022 12:07:11)
Príloha 3 Dohoda o plnení úloh pre UMB (Smernica 7/2021) (14. 12. 2021 8:20:57)
Žiadosť univerzálna (28. 10. 2021 15:49:58)
Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce (28. 10. 2021 15:49:41)
Žiadosť o zmenu školiteľa (28. 10. 2021 15:49:20)
DrS_Zanechanie studia_Termination of study.docx (9. 8. 2021 12:35:15)
DrS_Potvrdenie o studiu_Confirmation for doctoral candidate.docx (9. 8. 2021 12:33:47)
DrS_Adaptacny plan novoprijateho denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:14:07)
DrS_Aktualizacia udajov dotknutej osoby.docx (20. 7. 2021 8:46:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 5. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid