Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce v AR 2021/2022 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10

 

  • Študijný program Verejná ekonomika a politika

Doktorand:                            Ing. Daniela MALIŠOVÁ                     

Názov dizertačnej práce:      Poistné v zdravotnom poistení za poistencov štátu

Dátum, čas a miesto:            28. júna 2022 (utorok) o 9:00 h

                                               Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

Doktorand:                            Ing. Michal LENDVORSKÝ                    

Názov dizertačnej práce:      Korupcia a politický systém

Dátum, čas a miesto:            28. júna 2022 (utorok) o 11:00 h

                                               Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

  • Študijný program Financie

 

  • Študijný program Ekonomika a manažment podniku

 

  • Študijný program Cestovný ruch

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 5. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid