Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce v AR 2021/2022 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10

 

  • Študijný program Cestovný ruch

Doktorand:                                       Ing. Alica Albertová

Názov dizertačnej práce:                 Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi hotelov na Slovensku

Dátum, čas a miesto:                       25. augusta 2022 (štvrtok) o 10:00 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                         Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

  • Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Doktorand:                                       Ing. Filip Smutný

Názov dizertačnej práce:                 Emocionálna a sociálna inteligencia, významné prediktory manažérskej práce

Dátum, čas a miesto:                      26. augusta 2022 (piatok) o 10:00 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                         Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

Doktorand:                                       Ing. Nail M. O. Sariyev

Názov dizertačnej práce:                 Strategies of globally successful Slovak companies – hidden champions

Dátum, čas a miesto:                      26. augusta 2022 (piatok) o 12:00 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                         Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

  • Študijný program Financie

Doktorand:                                       Ing. Juraj Medzihorský

Téma dizertačnej práce:                  Zadlženosť a kapitálová štruktúra nefinančných podnikov – súčasný stav a perspektívy

Dátum, čas a miesto:                       22. augusta 2022 (pondelok) o 9:00 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                        Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

Doktorand:                                       Ing. Jana Fendeková

Názov dizertačnej práce:                 Finančné determinanty blahobytu

Dátum, čas a miesto:                      22. augusta 2022 (pondelok) o 10:30 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                         Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

Doktorand:                                       Ing. Alexandra Mertinková

Názov dizertačnej práce:                 Hodnotenie aktívnych nástrojov politiky zamestnanosti

Dátum, čas a miesto:                       22. augusta 2022 (pondelok) o 12:30 h

                                                         Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                                         Tajovského ul. 10, zasadačka 3

 

  • Študijný program Verejná ekonomika a politika

Doktorand:                              Ing. Darina Rojíková

Téma dizertačnej práce:         Budovanie značky mesta a moderné formy marketingovej komunikácie

Dátum, čas a miesto:             23. augusta 2022 (utorok) o 9:00 h

                                               Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

                                               Tajovského ul. 10, zasadačka 3


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 8. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid