Rozvrh DrŠ 2021/2022

                                                                                   HARMONOGRAM VÝUČBY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

                                                                                                             zimný semester 2021/2022

               

Deň

Dátum

Čas

Výmera

Predmet

Vyučujúci

Poslucháreň

Odbor

Piatok

15.10.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová

CRD

CR, EMP

Sobota

16.10.2021

09:00 - 12:00

      4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 1

prof. Nemec

CRD

CR, EMP, VEP

Piatok 12.11.2021 09:00 - 12:00       4 h Metodológia a etika vedeckej práce 1 prof. Nemec CRD CR, EMP, VEP

Piatok

12.11.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová

CRD

CR, EMP

Piatok

26.11.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová, doc. Marasová

CRD

CR, EMP

        Teória cestovného ruchu doc. Malachovský individuálna výučba CR

Termíny výučby sa budú priebežne dopĺňať. Prosím sledujte túto stránku. Počas obdobia prerušenia prezenčnej metódy výučby bude prebiehať online výučba prostredníctvom MS TEAMS.

Od pondelka 11.10.2021 bude podľa COVID Automatu okres Banská Bystrica v červenej fáze (I. stupeň varovania), čo nám naďalej neumožňuje pokračovať v prezenčnej metóde výučby a preto Krízový štáb EF UMB rozhodol o prerušení prezenčnej metódy výučby v dennej aj externej forme štúdia na EF UMB s miestom štúdia v Banskej Bystrici od pondelka 11.10.2021 do odvolania (prezenčná metóda výučby naďalej pokračuje v mieste štúdia Poprad).  

K obnoveniu prezenčnej metódy výučby pristúpime v situácii, keď bude opätovne okres Banská Bystrica zaradený do oranžovej fázy (stupeň ostražitosti). O tejto skutočnosti budete včas informovaní.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid