Rozvrh DrŠ 2022/2023

Organizovaná výučba (5 a viac doktorandov) sa uskutočňuje v posluchárňach fakulty podľa rozvrhu príslušného semestra. Prezenčnú listinu odovzdá vyučujúci na referát VVČ a DrŠ.

Individuálne konzultácie (menej ako 5 doktorandov) sa organizujú individuálne. Študenti si svoje povinnosti (spôsob realizácie, termíny, spôsob ukončenia...) pri predmetoch, ktoré majú podľa individuálneho študijného plánu absolvovať, musia dohodnúť individuálne s vyučujúcimi. V študijných záležitostiach je komunikácia s vyučujúcimi výhradne zo školských mailov.

Výučba a plnenie študijných povinností (denné a externé štúdium) – LS2022/2023

Výučba (individuálne a organizované konzultácie: 10. 2. 2023 - 8. 4. 2023

Kolokviá: 17. 4. 2023 - 20. 5. 2023

Ukončenie študijných povinností: 22. 5. 2023 - 17. 6. 2023

Deň Dátum Čas Výmera Predmet Vyučujúci Poslucháreň Študijný program
piatok 24.2.2023 9:00 - 13:20 6 h Metodológia a etika vedeckej práce 2 prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.  CRD CR, EMP, FIN
piatok 12.5.2023 9:00 - 13:20 6 h Metodológia a etika vedeckej práce 2 prof. Ing. Juraj Nemec, PhD. CRD CR, EMP, FIN

 


Výučba a plnenie študijných povinností (denné a externé štúdium) – ZS 2022/2023

Výučba (individuálne a organizované konzultácie: 7. 10. 2022 - 26. 11. 2022

Kolokviá: 5. 12. 2022 - 7. 1. 2023

Ukončenie študijných povinností: 9. 1. 2023 - 4. 2. 2023

Deň Dátum Čas Výmera Predmet Vyučujúci Poslucháreň Študijný program
piatok 28.10.2022 9:00 - 13:20 6 h Metodológia a etika vedeckej práce 1 prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.  CRD CR, EMP, FIN
piatok 16.12.2022 9:00 - 13:20 6 h Metodológia a etika vedeckej práce 1 prof. Ing. Juraj Nemec, PhD. CRD CR, EMP, FIN

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid