Rozvrh DrŠ 2021/2022

Letný semester 2021/2022

Deň

Dátum

Čas

Výmera

Predmet

Vyučujúci

Poslucháreň

Odbor

piatok

4.3.2022

12:30 – 15:25

    4 h

Makroekonómia 3

doc. Šuplata

CRD

CR, EMP

piatok

18.3.2022

12:30 – 15:25

    4 h

Makroekonómia 3

doc. Šuplata

CRD

CR, EMP

piatok

8.4.2022

12:30 – 15:25

    4 h

Makroekonómia 3

prof. Orviská /

doc. Šuplata

CRD

CR, EMP

piatok

 4.3.2022

 9:00 – 12:00

    4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 2

prof. Nemec

CRD

CR, EMP

sobota

 5.3.2022

 9:00 – 12:00

    4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 2

prof. Nemec

CRD

CR, EMP

piatok

 22.4.2022

 9:00 - 12:00

    4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 2

prof. Nemec

CRD

CR, EMP

piatok

 29.4.2022

 9:00 – 12:00

    4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 2

prof. Maráková

T10 P7

CR

piatok

 29.4.2022

9:00 – 12:00

    4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 2

prof. Musa

CRD

EMP

piatok

 11.03.2022

 9:00 – 12:00

    4h

Manažment cestovného ruchu

prof. Maráková

T10 P7

CR

piatok

 18.3.2022

 9:00 – 12:00

    4h

Manažment cestovného ruchu

prof. Maráková

T10 P7

CR

piatok

 25.3.2022

 9:00 – 12:00

    4h

Manažment cestovného ruchu

prof. Maráková

T10 P7

CR

Organizovaná výučba (5 a viac doktorandov) sa uskutočňuje v posluchárňach fakulty podľa rozvrhu príslušného semestra. Prezenčnú listinu odovzdá vyučujúci na referát VVČ a DrŠ.

Individuálne konzultácie (menej ako 5 doktorandov) sa organizujú individuálne.

Výučba a plnenie študijných povinností (denné a externé štúdium) – LS 2021/2022

Výučba (individuálne a organizované konzultácie: 11.2.2022 – 9.4.2022

Kolokviá: 22.4.2022 – 21.5.2022

Ukončenie študijných povinností: 23.5.2022 – 4.6.2022

 

Aktuálne opatrenia od 1. 3. 2022

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa bude s účinnosťou od 1. 3. 2022 riadiť aktualizovanými opatreniami proti SARS-CoV-2 (variant Omikron), v súlade s uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23. 02. 2022 platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Režim OTP na UMB sa ruší.

V platnosti zostáva povinné používanie respirátorov FFP2 a dodržiavanie 2 metrových odstupov.

Zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


 

                                                                                   HARMONOGRAM VÝUČBY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

                                                                                                             zimný semester 2021/2022

               

Deň

Dátum

Čas

Výmera

Predmet

Vyučujúci

Poslucháreň

Odbor

Piatok

15.10.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová

CRD

CR, EMP

Sobota

16.10.2021

09:00 - 12:00

      4 h

Metodológia a etika vedeckej práce 1

prof. Nemec

CRD

CR, EMP, VEP

Piatok 12.11.2021 09:00 - 12:00       4 h Metodológia a etika vedeckej práce 1 prof. Nemec CRD CR, EMP, VEP

Piatok

12.11.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová

CRD

CR, EMP

Piatok

26.11.2021

13:00 - 16:00

      4 h

Mikroekonómia 3

doc. Horehájová, doc. Marasová

CRD

CR, EMP

        Teória cestovného ruchu doc. Malachovský individuálna výučba CR

Termíny výučby sa budú priebežne dopĺňať. Prosím sledujte túto stránku. Počas obdobia prerušenia prezenčnej metódy výučby bude prebiehať online výučba prostredníctvom MS TEAMS.

Od pondelka 11.10.2021 bude podľa COVID Automatu okres Banská Bystrica v červenej fáze (I. stupeň varovania), čo nám naďalej neumožňuje pokračovať v prezenčnej metóde výučby a preto Krízový štáb EF UMB rozhodol o prerušení prezenčnej metódy výučby v dennej aj externej forme štúdia na EF UMB s miestom štúdia v Banskej Bystrici od pondelka 11.10.2021 do odvolania (prezenčná metóda výučby naďalej pokračuje v mieste štúdia Poprad).  

K obnoveniu prezenčnej metódy výučby pristúpime v situácii, keď bude opätovne okres Banská Bystrica zaradený do oranžovej fázy (stupeň ostražitosti). O tejto skutočnosti budete včas informovaní.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid