Výučba a rozvrhy ZIMNÝ semester 2021/2022

Výučbová časť zimného semestra akademického roka 2021/2022 začína 20. septembra 2021.

Výučba v zimnom semestri sa bude uskutočňovať prezenčnou metódou v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia Covid-19).

O prípadnej zmene (v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie) budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky a AiS.


Konečná verzia rozvrhu pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica, bude zverejnená v AiS 14. septembra 2021.

Študenti denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 16. septembra 2021 (štvrtok) podľa tohto harmonogramu: 

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 16-09-2021 od 9:00 hod.
Študenti prvého roku štúdia budú na POVINNÉ predmety (blok A) v rámci rozvrhu PRIHLÁSENÍ (s výnimkou predmetu I. COJ 1). Na tieto predmety sa neprihlasujú a v žiadnom prípade stanovené zaradenie NEMENIA (NESMÚ sa prehlasovať do iných skupín!!!!).
V rámci rozvrhu sa budú prihlasovať na zostávajúce predmety - I. COJ1 (blok A), povinne voliteľné (blok B) a výberové (blok C). Na tieto predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach).
Postup prezerania rozvrhu a prihlasovania na rozvrh je zverejnený v priloženom súbore (ktorý každý zapísaný prvák dostane aj do AiS) Manual_rozvrh_denne_studium

2. - 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 16-09-2021 od 11:00 hod. - študenti vyšších ročníkov sa prihlasujú cez AiS na VŠETKY študijné povinnosti, ktoré majú v danom semestri v zápisnom liste (aj na prenesené povinnosti).
Manuál_rozvrh_denné_štúdium
Manuál_opakovane_zapísané_predmety


1. - 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 16-09-2021 od 13:00 hod.
Študenti prvého roku sa prihlasujú na všetky predmety, ktoré majú zapísané v zápisnom liste na zimný semester AR 2021/2022. Na predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach).
Postup prezerania rozvrhu a prihlasovania na rozvrh je zverejnený v priloženom súbore (ktorý každý zapísaný prvák dostane aj do AiS) Manual_rozvrh_denne_studium

Študenti vyšších ročníkov sa prihlasujú cez AiS na VŠETKY študijné povinnosti, ktoré majú v danom semestri v zápisnom liste (aj na prenesené povinnosti).
Manuál_rozvrh_denné_štúdium
Manuál_opakovane_zapísané_predmety

 

 

Rozvrh pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad, je zverejnený v AiS. 
 

 

Rozvrh pre EXTERNÉ štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad, je zverejnený v AiS.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia