Výučba a rozvrhy ZIMNÝ semester 2022/2023

Denné štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Výučbová časť zimného semestra akademického roka 2022/2023 začína 19. septembra 2022.


Rozvrh pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica je zverejnený v AiS.


Študenti denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica sa prihlasujú na rozvrh podľa tohto harmonogramu: 

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 14. 09. 2022 od 9:00 hod.
Študenti prvého roku štúdia sú na POVINNÉ predmety (blok A) v rámci rozvrhu PRIHLÁSENÍ. Na tieto predmety sa už neprihlasujú a v žiadnom prípade stanovené zaradenie NEMENIA (NESMÚ sa prehlasovať do iných skupín!!!!).
V rámci rozvrhu sa prihlasujete na povinne voliteľné predmety (blok B) a výberové predmety (blok C). Na tieto predmety sa prihlásite tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžete byť v jednom čase na dvoch predmetoch).

Podrobnejšie informácie ohľadne rozvrhu a prihlasovania na rozvrh boli poskytuté na online stretnutí so študentmi 1. roku štúdia dňa 8. septembra 2022 (záznamy Vám boli zaslané mailom).
 

Z dôvodu technických problémov s AiS2 bolo prihlasovanie na rozvrh u vyšších ročníkov presunuté zo dňa 14. 9. 2022 (streda) na 16. 9. 2022 (piatok) podľa tohto harmonogramu:

2. - 5. rok denného bakalárskeho štúdia – miesto štúdia Banská Bystrica - 16. 09. 2022 od 10:00 hod.
študenti vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia sa prihlasujú cez AiS na tie študijné povinnosti zimného semestra, ktoré budú reálne vykonávať. POZOR - neprihlasujete sa na rozvrh na študijné povinnosti, ktoré máte po zosúladení študijného programu uznané!

1. - 4. rok denného inžinierskeho štúdia – miesto štúdia Banská Bystrica - 16. 09. 2022 od 12:00 hod.
Študenti prvého roku sa prihlasujú na všetky predmety, ktoré majú zapísané v zápisnom liste na zimný semester AR 2022/2023. Na predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziam (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach).

Študenti vyšších ročníkov inžinierskeho štúdia sa prihlasujú cez AiS na tie študijné povinnosti zimného semestra, ktoré budú reálne vykonávať. POZOR - neprihlasujete sa na rozvrh na študijné povinnosti, ktoré máte po zosúladení študijného programu uznané!

 

DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad

R
ozvrh pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad je zverejnený v AiS (niektoré predmety bakalárskeho štúdia budú do rozvrhu ešte doplnené. O doplnení chýbajúcich predmetov budete informovaní.)

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Poprad sa na rozvrh NEPRIHLASUJÚ (rozvrh je daný, berú ho na vedomie).

Manuál postupu pozerania rozvrhu majú študenti v AiS.

 

 

EXTERNÉ štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad

Výučbová časť zimného semestra akademického roka 2022/2023 začína pre externé štúdium 23. septembra 2022.

Vzhľadom k technickým problémom s AiS, ktoré sa vyskytli v stredu 14. 9. 2022 a pretrvávali až do 16. 9. 2022, bude rozvrh externého štúdia sprístupnený v AiS v týždni od 19. 9. 2022. O zverejnení rozvrhu v AiS budú študenti informovaní mailom.

Výučba v dňoch 23. a 24. septembra 2022 NEBUDE realizovaná – tieto dva dni nebude mať žiadny ročník externého štúdia osadenú výučbu.

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia