Úvod > Fakulta >

Rada pre vnútorný systém kvality

Rada pre vnútorný systém kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

EF UMB zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútorným systémom kvality UMB. Rada pre vnútorný systém kvality EF UMB je rozhodovacím orgánom, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre všetky pracoviská EF UMB a svojim zriadením a činnosťou podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania a kvalitu tvorivej činnosti na všetkých pracoviskách EF UMB.

 
Predseda 
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.   dekan peter.kristofik@umb.sk
       
Podpredsedníčky
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.   prodekanka zdenka.musova@umb.sk
Ing. Mária Kanderová, PhD.   prodekanka maria.kanderova@umb.sk
       
Zástupcovia pracovísk fakulty      
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.   VIC kamila.borsekova@umb.sk
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.   KEMP lubos.elexa@umb.sk
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.   KKMaIS miroslav.huzvar@umb.sk
doc. Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.   KE miroslava.knapkova@umb.sk
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.   KCR vanda.marakova@umb.sk
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.   KVEaRR beata.mikusovamerickova@umb.sk
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.   KFÚ marta.orviska@umb.sk
PhDr. Mária Spišiaková, PhD.   KOJK maria.spisiakova@umb.sk
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.   IMS Poprad jan.zavadsky@umb.sk
       
Zástupcovia študentov      
Ing. Simona Bartošová   KEMP simona.bartosova@umb.sk
Ing. Stanislava Honzová   KFÚ stanislava.honzova@umb.sk
       
Zástupca zamestnávateľov      

Ing. Milan Škarvada

 

Continental Automotive Systems Slovakia

milan.skarvada@continental.com

       
Tajomníčka    
Bc. Darina Janošková     darina.janoskova@umb.sk
 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 3. 10. 2022 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora