Úvod > Študent >

Rady a tipy pre študentov

Milé študentky, milí študenti, 

pripravili sme pre Vás kurz v LMS Moodle s názvom "Rady a tipy pre študentov", v ktorom nájdete cenné informácie a návody k používaniu základných aplikácií a informačných systémov, ktoré budete počas Vášho štúdia pravidelne využívať. 

 

Do kuzru sa dostanete po kliknutí na odkaz nižšie

RADY A TIPY PRE ŠTUDENTOV

 

Pre študentov je k dispozícii aj helpdeskový portál UMB HELPDESK.UMB.SK,  na ktorom nájdete všetky dôležité návody a potrebné informácie k pripojeniu na internet, do AiS, LMS a pod. 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal