Úvod > Študent >

Harmonogram akademického roka


UPRAVENÝ Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia
Zmena sa týka zrušenia predzápisu na akademický rok 2022/2023, ktorý sa mal konať v apríli 2022.
Podrobné informácie o elektronickom zápise na AR 2022/2023 budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia

 

Harmonogram akademického roka 2022/2023 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 4. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia