Úvod > Študent >

Študenti so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami pre uchádzačov a študentov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., tel.: +421 48 / 446 2014, e-mail: radoslav.koziak@umb.sk

Dôležité informácie pre študentov a študentky  so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici nájdete po kliknutí na tento odkaz na webe univerzity. 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal