Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Komisia vedy EF UMB

Komisia vedy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 - 2023

Predseda:       

  1. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Členovia:        

  1. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
  2. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
  3. prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
  4. prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  5. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
  6. prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Rokovací poriadok Komisie vedy EF UMB (20. 9. 2021 13:39:54)
Poslanie Komisie vedy EF UMB (20. 9. 2021 13:39:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid