Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Komisia vedy EF UMB

Komisia vedy Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 - 2023

Predseda:       

  1. prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Členovia:        

  1. prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  2. prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
  3. prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
  4. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
  5. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
  6. prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
  7. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  8. prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  9. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

 

Rokovací poriadok Komisie vedy EF UMB (20. 9. 2021 13:39:54)
Poslanie Komisie vedy EF UMB (20. 9. 2021 13:39:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid