Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov

Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2021/2022.

Informácie v podstránkach vľavo

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana