Výučba a rozvrhy ZIMNÝ semester 2021/2022

Výučbová časť zimného semestra akademického roka 2021/2022 začína 20. septembra 2021.

Výučba v zimnom semestri sa bude uskutočňovať prezenčnou metódou v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia Covid-19).

O prípadnej zmene (v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie) budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky a AiS.

 

Rozvrh pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad, je zverejnený v AiS. 
 

 

Rozvrh pre EXTERNÉ štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad, je zverejnený v AiS.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana