Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy

 

Oddelenie regionálneho rozvoja a verejnej správy rozvíja svoje aktivity vo vysokoškolskej pedagogickej činnosti so zameraním na oblasť verejnej správy, manažmentu a marketingu území, priestorovej ekonomiky, regionálnej a municipálnej ekonomiky a politiky, finančného manažmentu vo verejnom sektore, financií územných samospráv, environmentálnej politiky a manažmentu.

Vedúcim oddelenia je Ing. Stanislav Kološta, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav