Oznamy KVEaRR

 

Oddelenie regionálneho rozvoja a verejnej správy rozvíja svoje aktivity vo vysokoškolskej pedagogickej činnosti so zameraním na oblasť verejnej správy, manažmentu a marketingu území, priestorovej ekonomiky, regionálnej a municipálnej ekonomiky a politiky, finančného manažmentu vo verejnom sektore, financií územných samospráv, environmentálnej politiky a manažmentu.

Oddelenie verejnej ekonomiky v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akreditovaných študijných programoch odborné predmety verejná ekonómia, verejné financie, verejný sektor, ekonomika a manažment verejných služieb, ekonomika a manažment neziskových organizácií, ekonómia služieb, sociálna politika a pod.  

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária